Biebi Planbord hét planbord voor de kinder- en gastouderopvang - Biebi Gastouderbord

Ga naar de inhoud


Ik ben Biebi en ik sta op alle plaatjes en hoor bij het biebi planbord.
Graag wil ik mij voorstellen en iets over het planbord vertellen.  
Het biebi planbord is speciaal voor de kinder- en gastouderopvang ontwikkeld met 100 magneet dagritmekaartjes die tot de verbeelding spreken.
Deze plaatjes zijn geschikt voor jonge kinderen.
 
Ook voor kinderen met autisme en voor ouders die hun jonge kinderen meer structuur willen geven, is het biebi planbord uitermate geschikt en geeft duidelijkheid omdat de pictogrammen tot de verbeelding van het kind spreekt.  
Samen met de dagritmekaartjes en de handleiding zorgt het biebi planbord ervoor dat de 4 pedagogische doelen uit het pedagogisch beleidsplan in de praktijk inzichtelijk worden gemaakt voor de pedagogische medewerker en gastouder, de opvangkindjes, de ouders en de GGD.biebi planbord
    
 
  • biebi planbord is een goed werkbaar planbord en geeft houvast bij de invulling van de dag;
 
  • helpt u in de praktijk aan te tonen dat u planmatig met vaste schema’s werkt volgens de 4 pedagogische basisdoelen beschreven door Marianne Riksen-Walraven;
 
  • geeft u inzicht in het werk op de werkvloer;
 
  • ondersteunt u middels de handleiding en dagritmekaartjes bij het effectief gebruik van het planbord;
 
  • biedt u visuele ondersteuning bij het stimuleren en motiveren van kinderen;
 
  • het biebi planbord samen met de dagritmekaartjes, laat ouders zien hoe de pedagogisch medewerker, gastouder, de ontwikkeling van hun kind ondersteunt en bevordert, maar ook structuur aanbrengt in het dagverloop;
 
  • ouders die moeite hebben om structuur bij hun kind aan te brengen kunnen door met het biebi planbord te gaan werken, een goede ondersteuning aan hun kind bieden;
        Privacy & Cookies

Copyright 2017                 info@biebi.nl                  Zandkrab 18 | 5658AD | Eindhoven               kvk nr. 17123656
Terug naar de inhoud